Naša programska rješenja su napravljena u najnovijim tehnologijama i skupljaju znanje i rješenja iz cijelog svijeta. Tako su višejezična i sa lokalizacijom za više zemalja. U glavnom su naše stranke na području Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Italje i Švice. S našom ponudom rješenja možemo pokriti veoma različite djelatnosti unutar iste tvrtke.

Više od pola naših klienata ima svoje tvrtke u više zemalja, pa tako svi pokrivaju cijelo poslovanje sa jednim programom u svim zemljama.  

 

 

Bookmark and Share